Leerherstel
Hulpmiddelen
Diverse hulpmiddelen om een reparatie, reiniging of onderhoud met goed gevolg te volbrengen.